Trysil videregående skole

Trysil videregående skole

Idrettsfag

Idrettsfag

Portalen

Portalen


Nyheter

Privatisteksamen

Høstens oppmeldingsperiode for privatister er fra og med 1. september t.o.m. 15. september. Oppmelding/betaling skjer på www.privatistweb.no – Hedmark. Her ligger viktig informasjon som vi ber deg sette deg godt inn i! Vi viser også til informasjon på eksamenskontorets hjemmeside: https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Eksamenskontoret . Her finnes bl.a. informasjon og skjema for søknad om særskilt tilrettelagt eksamen, søknadsfrist 15. september.

Vi gjør oppmerksom på at oppmeldingsfristen 15. september må overholdes av alle! Videre presiserer vi at det er kandidatene selv som har ansvar for å melde seg opp, betale, overholde fristene og sørge for å holde seg informert.

Mange kom på foreldremøtet

Mange kom på foreldremøtet

Elever og foresatte fikk med seg informasjon fra elev- lærling og mobbeombud Brede Skogbakken, Rektor Bjørn Matsson og Endre Godal fra helsetjenesten. Studieleder Berit Marie Øyehaug sa litt om skolens satsing på IKO (Identifisering, kartlegging, oppfølging) før Silje Lans Pedersen avsluttet fellesdelen av møtet med skolens internasjonaliseringsprosjekter.

Etterpå var det klassemøter med kontakt- og faglærere.

Samarbeid hjem - skole er viktig for våre elever. Tidlig foreldremøte er et av våre tiltak for en trygg skolestart!

Skoleåret er igang!

Skoleåret er igang!

Rektor Bjørn Matsson ønsker 220 elever velkommen til et nytt skoleår.

Vi gjør vårt beste for at alle på Trysil videregående skal ha en trygg skolestart.

Skolens motto er: Opplevelse og Framtid.

Med det ønsker vi alle elever og ansatte et godt arbeidsår!

 

Elev pc til VG1 elever

Elev pc til VG1 elever

Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever skal benytte en bærbar datamaskin mens de går på en videregående skole. Du får tilbud om å bruke en bærbar pc som fylkeskommunen har kjøpt inn, eller benytte en datamaskin du har fra før. Hver elev får tilbudet kun en gang i løpet av opplæringstiden


Alle artikler