Trysil videregående skole

Trysil videregående skole

Idrettsfag

Idrettsfag

Portalen

Portalen


Nyheter

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag for elever etter ferien er mandag 21. august.

Alle VG1 elever møter i kantina kl: 09:00

Alle andre elever møter i kantina kl: 10:00

Skoleruta for 2017/2018:

https://www.hedmark.org/…/Vide…/Opplaering-i-skole/Skoleruta

Foreldremøte

Vi har gleden av å ønske nye og gamle elever og foreldre hjertelig velkomne til Trysil videregående skole. Foreldre og foresatte er den viktigste ressursen elevene har for å lykkes med den videregående utdanningen. For skolen er dere den viktigste samarbeidsressursen vi har i forhold til å tilrettelegge for et best mulig skoleløp for elevene. Vi ønsker å komme raskt i kontakt med dere og inviterer derfor til foreldremøte første skoleuka, onsdag 23. august klokken 18.00. Oppmøte blir i skolens kantine.

Program:

  • Velkommen og informasjon fra rektor
  • Elev- og lærlingeombudet Brede Skogbakken informerer
  • Skolehelsetjenesten informerer
  • Presentasjon av støttefunksjoner ved skolen

 

Etter fellesmøte blir det klassevise møter som ledes av kontaktlærer. Der vil rutiner og annen nyttig informasjon om skoleløpet bli gitt.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne som elev, foreldre og foresatte ved Trysil videregående.

Ledige plasser på Fagskolen!

Vi starter nytt tilbud på Demens og alderspsykiatri til høsten. Det er fortsatt noen ledige plasser! Klikk her for mer informasjon eller å søke på tilbudet https://fagskolen-innlandet.no/studier/demens-og-alderspsykiatri

fagskolen_innlandet

Elev pc til VG1

Elev pc til VG1

Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever skal benytte en bærbar datamaskin mens de går på en videregående skole. Du får tilbud om å bruke en bærbar pc som fylkeskommunen har kjøpt inn, eller benytte en datamaskin du har fra før. Hver elev får tilbudet kun en gang i løpet av opplæringstiden


Alle artikler