Trysil videregående skole

Trysil videregående skole

Idrettsfag

Idrettsfag

Portalen

Portalen


Nyheter

Velkommen til et nytt skoleår!

Velkommen til et nytt skoleår!

Skolen starter mandag 22. august.

VG1 elever møter i kantina kl: 9.

Alle andre elever møter i kantina kl: 10.

Telefonnummer til sentralbordet er 62448800.

Skoleruta for skoleåret 16-17 finner du her.

50 % fast stilling som Fagkoordinator for Fylkesdekkende senter for nettundervisning er ledig fra 01 .08.2016.

Stillingen kan ev. kombineres med undervisning/andre funksjoner.

Vi søker etter en person med pedagogisk utdanning som er utviklingsorientert, fleksibel, kreativ og strukturert. Søker må ha gode samarbeidsevner og evner til selvstendig arbeid.

Arbeidsoppgaver: Utvikle studiesenteret i samsvar med etterspørsel, samarbeide med lokalt næringsliv om kompetanseheving i regionen, markedsføre voksenopplæringstilbudet, karriereveiledning av voksne, organisere realkompetansevurderinger, ha oversikt over elevene/ elevgrupper knyttet til studiesenteret

Vi kan tilby et nettverk av gode og dyktige kollegaer i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Søknadsfrist 23.06.2016 Utlystdato 15.06.2016 Vårref 2431

Kontaktpersoner: Bjørn Matsson, Rektor, tlf: 62448820, mobil: 90765789, bjorn.matsson@hedmark.org

Astrid Haugstulen Enger, tlf: 62448800, mobil: 91843468, astrid.h.enger@hedmark.org

Her finner du hele utlysningen og tilgang til elektronisk søknad: https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommun…/…/Ledige-stillinger

100 % fast stilling som studieleder er ledig fra 01.08.2016.

Hedmark fylkeskommune legger vekt på å styrke ledelseskompetansen i skolen.

Vi søker ledere som har:... * strategisk innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling * resultatorientering og gjennomføringsevne * meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig * evne til å motivere og inspirere sine medarbeidere * fokus på elevenes læring og læringsmiljø * evne til god økonomistyring * lederopplæring ev. ledererfaring

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum og som utvikler skolen i tråd med Kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole.

Arbeidsoppgaver

Studieleder skal: * være rektors stedfortreder * lede skolens utviklingsarbeid * ha ansvar for inntak, fag og timefordeling * ha ansvar for skolens vurderingsarbeid * ha ansvar for nettbasert opplæring, studiesenteret

Vi kan tilby

* et nettverk av gode og dyktige kollegaer * et aktivt og utviklende arbeidsmiljø

Søknadsfrist 22.06.2016 Utlystdato 08.06.2016 Vårref 2414

Kontaktperson Bjørn Matsson, Rektor, tlf: 62448820, mobil: 90765789, bjorn.matsson@hedmark.org

Her finner du hele utlysningen og tilgang til elektronisk søknad.

Læreplassgaranti

Læreplassgaranti

Foto: Østlendingen.

Som første kommune i landet innfører Trysil garanti om læreplass til elever som velger fagopplæring på Trysil videregående. Dette er et meget bra iniativ fra Trysil kommune. Det er viktig å trygge ungdom og foresatte på at det er lærlingplasser lokalt. Vi fortsetter vårt gode samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen om rekruttering og utdanning av fagarbeidere.

Elevene som ønsker å bli omfattet av lærlinggarantien, må ta utdanninga si seriøst og oppfylle en del krav. De må:

  • ikke ha mer enn 10 dagers fravær og da teller timefraværet i hvert skoleår (Vg1 og Vg2) med.
  • få bestått i alle fag.
  • få karakteren 3 eller høyere i programfagene.
  • ha gjennomført deler av prosjekt til fordypning i godkjent lærebedrift (minimum 2 uker på Vg2).
  • vise motivasjon og interesse for faget ved sjøl å søke læreplass, og de må stille til intervju mot slutten av Vg2.

Her finner du mer informasjon fra Trysil kommune.


Alle artikler