Velkommen til nytt skoleår!


Velkommen til nytt skoleår!

Første skoledag for elever etter ferien er mandag 21. august.

Alle VG1 elever møter i kantina kl: 09:00

Alle andre elever møter i kantina kl: 10:00

Skoleruta for 2017/2018:

https://www.hedmark.org/…/Vide…/Opplaering-i-skole/Skoleruta

Velkommen til nytt skoleår!