Snowcave in progress...


Snowcave in progress...

Foto. Bjørn Burås

#trysilvgsidrett #TrysilVGS #idrettsfag 

#aktivitetslære #friluftsliv 

#friluftsundervisning #snøhule 

#snowcave #Engerdal 

#outdoorlife #outdoors #winter

– her: Engerdal Østfjell.

Snowcave in progress...