Kurs i digital studieteknikk 14. september


Kurs i digital studieteknikk 14. september

Kursholder er Magnus Nohr, høgskolelektor i IKT og læring, fra Høgskolen i Østfold.

Digital studieteknikk handler om hvordan du kan lære å lære, og målet med denne dagen er at:

  • Du har lært hvordan du jobber med studieteknikk - både digitalt og analogt
  • Du har fått noen ideer til hvordan du kan jobbe med gode studievaner
  • Du har lært hvilke teknikker og metoder, og hvilken teknologi, som passer for deg.

Hvis du vil vite mer om Magnus Nohr og hans arbeid med studieteknikk kan du se alle ressursene Magnus bruker:

https://www.youtube.com/user/magnusnohr

Programmet vil være:

Kl. 12.00-14.00

Magnus presenterer forskjellige måter å jobbe med tekst digitalt.

Lydbøker, Textpilot, Gode digitale arbeidsmåter.

Alle tar med mobil og PC

 Kl. 14.30-16.00

Workshop for utprøving av verktøy for lærere og elever. God bruk av lydbøker med god notatteknikk.

Kurs i digital studieteknikk 14. september