Fylkesdekkende senter for nettundervisning / Veiledning / Karriereveiledning

Veiledning / Karriereveiledning

Publisert 14.05.2013 10:23,
Sist oppdatert 04.02.2016 08:15

Veiledning

 

Som søker om videregående opplæring for voksne har du krav om å få veiledning. Vi ser på din realkompetanse og på hvilken vei du bør gå for å oppnå den kompetanse du ønsker å få.

 

Karriereveiledning 

 

Står du ved et veiskille?

 

Er du i en situasjon der du er i ferd med å skifte jobb eller ta videreutdanning?

 

Arbeidsmarkedet er i endring og har behov for fleksibilitet, kompetanseutvikling, omstillingsdyktighet og effektivitet. Hvordan påvirker det deg?

 

Vi tilbyr også karriereveiledning og studieveiledning slik at du kan ta bevisste valg om opplæring og arbeid. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder. Sammen kan vi finne fram til gode yrkes -og utdanningsvalg for deg.

 

Vårt tilbud er kostnadsfritt.