Fylkesdekkende senter for nettundervisning / Nyttige lenker

Nyttige lenker

Publisert 23.10.2013 14:55,
Sist oppdatert 26.09.2017 15:48

Vilbli - her finner du utdanningsprogram i videregående opplæring
Vigo - her kan du søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring
Privatistweb - melde deg opp til privatisteksamen (Søknadsfrist 1. februar og 15. september)
Eksamenskontoret - informasjon til privatister og praksiskandidater i Hedmark
Praksiskandidatordningen - fag- eller svennebrev uten å være lærling.

Andre aktuelle lenker:

Fagskolen Innlandet  ( Samarbeidsavtale mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner om fagskoleutdanning)
Kompetanse Norge (Arbeider for å heve kompetansenivået hos voksne)
Informasjonsmateriell om fagskolen
NAV (Informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger)
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 
Fagskolene 
Samordnaopptak (Opptak til Høgskoler og Universitet)