Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Fylkesdekkende senter for nettundervisning

Publisert 17.01.2012 14:13,
Sist oppdatert 26.06.2017 13:38

Tre_medium

Du kan, etter søknad, ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett.

Du må være bosatt i fylket, ha fullført grunnskolen, men ikke videregående skole (jfr. Opplæringsloven - eksternt nettsted).

Du søker ved å gå inn på www.vigo.no og velger voksenopplæring/ realkompetansevurdering.

Søk når du vil - det er ingen søknadsfrist.