Foreldremøte


Foreldremøte

Vi har gleden av å ønske nye og gamle elever og foreldre hjertelig velkomne til Trysil videregående skole. Foreldre og foresatte er den viktigste ressursen elevene har for å lykkes med den videregående utdanningen. For skolen er dere den viktigste samarbeidsressursen vi har i forhold til å tilrettelegge for et best mulig skoleløp for elevene. Vi ønsker å komme raskt i kontakt med dere og inviterer derfor til foreldremøte første skoleuka, onsdag 23. august klokken 18.00. Oppmøte blir i skolens kantine.

Program:

  • Velkommen og informasjon fra rektor
  • Elev- og lærlingeombudet Brede Skogbakken informerer
  • Skolehelsetjenesten informerer
  • Presentasjon av støttefunksjoner ved skolen

 

Etter fellesmøte blir det klassevise møter som ledes av kontaktlærer. Der vil rutiner og annen nyttig informasjon om skoleløpet bli gitt.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne som elev, foreldre og foresatte ved Trysil videregående.