Elev pc til VG1


Elev pc til VG1

Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever skal benytte en bærbar datamaskin mens de går på en videregående skole. Du får tilbud om å bruke en bærbar pc som fylkeskommunen har kjøpt inn, eller benytte en datamaskin du har fra før. Hver elev får tilbudet kun en gang i løpet av opplæringstiden

Elev pc til VG1

Elever som starter i Vg1 i august 2017 skal velge mellom følgende to alternativer:

 • Fylkeskommunen anskaffer bærbar datamaskin med nødvendig programvare. Elevene betaler en årlig egenandel på kr 1014 i 3 år for å disponere maskinen. Etter endt videregående opplæring overtar eleven pc-en og blir eier av maskinen. Egenandelen er den samme som minstesatsen på utstyrsstipendet som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole det året avtalen blir inngått. Du må selv søke om utstyrsstipend. Elever som er ferdige på Trysil vgs etter Vg2 må kjøpe ut pc-en for kr 1014 mot slutten av Vg2 skoleåret slik at de betaler den samme summen som de som går tre år på videregående skole. Elev-pc fra fylkeskommunen er dekket med garanti og uhellsforsikring under hele perioden gjennom normal-løpet i videregående opplæring.
 • Elevene har privat bærbar datamaskin som tilfredsstiller spesifiserte minimumskrav. Elever som ikke har Microsoft Office får dette installert på skolen. Erfaringer fra tidligere år tilsier at elever med private maskiner kan bli uten pc i lengre tid fordi maskinen er til reparasjon hos      leverandør. Det er også mange elever som ikke har ressurser til å skaffe seg ny maskin hvis den går i stykker eller blir stjålet.

 Tilbudet om å disponere maskin gjennom fylkeskommunen går til elever med rett til videregående opplæring. Hver elev får tilbudet kun en gang i løpet av opplæringstiden.

 Elever på Vg2 og Vg3 som IKKE har fått tilbud om å inngå i fylkeskommunens pc-ordning tidligere kan bruke egen bærbar datamaskin eller disponere maskin med årlig betaling. Utenlandske utvekslingselever kan låne datamaskin på skolen i et år.

 

Hvis eleven/foresatte velger å benytte seg av tilbudet om pc fra fylkeskommunen vil de få en support som garanterer at fysiske feil (hw-feil) rettes i løpet av en til to arbeidsdager. Hvis man har et uhell med pc-en og det ikke er tilsiktet gjelder en uhellsforsikring med egenandel på kr 500. Ved programvare feil vil ikt-avdelingen ved skolen lettere kunne rette feil ettersom det er mange maskiner med samme oppsett. Elevene vil være administrator på maskinen. Ut fra erfaringer ved Trysil videregående skole anbefaler vi på det sterkeste å gå inn på denne avtalen. Vi ser at elever med private bærbare datamaskiner får problemer når deres maskin går i stykker. Elever med private maskiner som ikke fungerer skaper også problemer for undervisningen til resten av klassen da læreren må bruke masse tid og energi på disse istedenfor ordinær undervisning. Elevene kan kun gå inn på ordningen med elev-pc fra fylkeskommunen ved oppstart av skoleåret 17/18. De får ikke mulighet til dette hvis deres private maskin går i stykker ved et senere tidspunkt.

 

 For skoleåret 2017/18 tilbys HP Probook 440.

Tekniske spesifikasjoner for HP Probook 440

 • Prosessor: Intel Pentium Processor 4415U (2M Chache, 2.30GHz). Benchmarkscore 3331
 • Internminne: 4 GB med plass til ekstra brikke. Oppgraderbar til 16 GB RAM
 • Harddisk: SSD 128 GB
 • Nettverkskort: Gigabit Ethernet med PXE støtte. Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
 • Inn-/utporter: 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C. VGA utgang. HDMI. 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
 • Skjerm: 14 tommer HD
 • Operativsystem: MS Windows 10 Pro 64bit
 • Høyttalere: Ja
 • DVD-stasjon: Nei

 Det er mulig å kjøpe ekstern DVD-brenner og pc-sekk. Disse kan bestilles på skolen, og må i så fall betales av eleven.

Minimumskrav til egen pc

Windows 8 operativsystem, trådløst nettverkskort for 802.11a/b/g/n, antivirus programvare. Macbook kan benyttes på eget ansvar, da lokal kompetanse ikke besittes på skolen.

Har du mottatt datautstyr gjennom hjelpemiddelsentralen?

Hvis du har mottatt standard datautstyr fra hjelpemiddelsentralen skal du nå bruke fylkeskommunens ordning for å disponere datamaskin i skolearbeidet.

Garanti, support og forsikring for leiedatamaskin

Det er taps- og uhellsforsikring for leiedatamaskinene. Elevene belastes med kr 500 i egenandel pr skade/uhell. Taps- og uhellsforsikringen varer så lenge eleven har elevstatus hos fylkeskommunen (maksimalt 3 år). Vilkårene for taps- og uhellsforsikringen presiseres i kontrakten med eleven.

Det er tegnet support- og garantiavtaler. Disse gjelder så lenge eleven har elevstatus hos fylkeskommunen (maksimalt 3 år). Alle spørsmål om support og garanti skal rettes til datamaskinansvarlig på skolen.

Det er viktig å være oppmerksom på hva forsikringsvilkårene for leiedatamaskiner sier om bruk, vedlikehold, tap og skade av leiedatamaskinene. Det stilles blant annet krav om tilpasset sekk/bæreveske ved transport. Fylkeskommunen kjøper ikke inn sekk/bæreveske til datamaskinene. Pc-sekk kan bestilles på skolen. Sekk må betales av eleven selv.

Kontraktinngåelse og utlevering av datamaskin

Skolene bestiller datamaskiner før skolestart basert på erfaringstall fra tidligere år. Det vil mest sannsynlig være behov for å gjøre en samlet etterbestilling av datamaskiner. Dette kan medføre at noen elever må vente noen uker etter skolestart på å få datamaskin.

Hver enkelt elev og deres foresatte (der eleven er under 18 år) må signere kontrakt med den enkelte skole. Kontrakten utleveres på skolen den første skoleuka. Kontrakten returneres i underskrevet stand før datamaskinene leveres ut. I løpet av september/oktober 2017 vil de elevene som har inngått leieavtale for elev-pc motta faktura for det første leiebeløpet.

 

For mer informasjon om elev-pc ordningen i Hedmark henvises det til nettsiden www.hedmark.org/elev under linken «Elev-pc».