Eksamen våren 2018 for privatister, lærlinger og praksiskandidater


Eksamen våren 2018 for privatister, lærlinger og praksiskandidater

Vårens oppmeldingsperiode for privatister er fra 8. januar t.o.m. 1. februar 2018. Oppmelding/betaling skjer på www.privatistweb.no  – Hedmark. Her finner du viktig informasjon og lenker som vi ber deg sette deg godt inn i! Vi viser også til informasjon på eksamenskontorets hjemmeside:   

https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Videregaaende-opplaering/Eksamenskontoret. Her finnes bl.a. informasjon og skjema for søknad om særskilt tilrettelagt eksamen, søknadsfrist 1. februar. 

Vi gjør oppmerksom på at oppmeldingsfristen/betalingsfristen/søknadsfrist særskilt tilrettelegging den 1. februar må overholdes av alle! Videre presiserer vi at det er kandidatene selv som har ansvar for å melde seg opp, betale, overholde fristene og sørge for å holde seg informert.