Eksamen høsten 2017 for privatister, lærlinger og praksiskandidater


Eksamen høsten 2017 for privatister, lærlinger og praksiskandidater

Oppmeldingsfrist: 15. september 2017.

Søknadsfrist for særskilt tilrettelagt eksamen: 15. september 2017.

Oppmeldingen må betales samtidig med registreringen for å være gyldig. Oppmelding skjer på www.privatistweb.no.

Informasjon finner du her og på www.hedmark.org Velg Opplæring og Eksamenskontoret.

Eksamenskontoret i Hedmark E-POST: eksamenskontoret@hedmark.org BESØK: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar TELEFON: 62 54 43 50

Eksamen høsten 2017 for privatister, lærlinger og praksiskandidater