ELEVTJENESTER / Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Tryvis

Faste tilbud/tjenester

Kontortid skolehelsetjenesten:

 Samtaletjenesten psykiatrisk sykepleier Endre Godal:

Hver torsdag kl.12-13

 

Jordmor og sykepleier Marit Olsen

Kontortid: Hver mandag kl. 12-15

 

 Helserommet B110

 

Vi kan kontaktes på mail eller mobil

Endre Godal                      ego@trysil.kommune.no                      47455520

Marit Olsen                      Marit.Olsen@trysil.kommune.no            99079313

 

 

Høsten 2016:

 

 

 

 
Trinn Tjeneste Tidspunkt

 

 

   
     
     
     
       

 Skolehelsetjeneste er en lovpålagt oppgave og et viktig lavterskeltilbud.

Formål

Fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Tjenesten skal samarbeide med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat. Tiltakene gjelder både enkeltelever og hele skolemiljøet – fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs.

Faste tilbud

Helsetjeneste for ungdom omfatter rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Aktuelle temaer er seksualitet, samliv og prevensjon, seksuell legning, seksuelt overførbare infeksjoner, seksuelle overgrep, vanskelig livssituasjon, familiesituasjon og skolesituasjon, vold, rus, fysisk aktivitet, kosthold, spiseforstyrrelser, over/undervekt, mobbing mm

Individuell veiledning og målrettet undersøkelse tilbys alle Vg1-elever. Det gjøres en såkalt helsesamtale basert på spørsmål om trivsel, klassemiljø, fysisk og psykisk helse, kosthold, søvn med mer som elevene på forhånd har besvart. Høyde og vekt inngår i undersøkelsen. Veiledning og oppfølging tilbys for de elevene som trenger det.

Vi har også tverrfaglige møter hvor enkeltsaker drøftes eller generell problematikk diskuteres.

Vg2 har et opplegg klassevis på begynnelsen av skoleåret om psykisk helse og mestring med utgangspunkt i kognitiv teori.

På videregående skole tar elevene ofte kontakt selv, men elever blir også henvist fra lærer eller rådgiver. Foreldre tar også kontakt.

Alle elevene får tilbud om vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse på nyåret, dette i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Vaksine koster kr 500,- pr stk., derfor bindende påmelding.

Frisklivssentral

Tilbud i Trysil kommune om røykesluttkurs, kostholdsveiledning og trening individuelt eller i grupper. Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise,  men også andre. Man kan også selv ta kontakt uten henvisning.