ELEVTJENESTER / PP-Tjenesten

PP-Tjenesten

PP tjenesten

Pedagogisk Psykologisk tjeneste for Trysil- og Engerdal hjelper skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. De bistår også med å legge opplæringen bedre tilrette for elever med særskilte behov.

Ta kontakt med rådgiverne hvis du ønsker kontakt med PPT.

Du kan også selv ta kontakt med PPT.  Ring tlf 62448250. Postadressen er: PPT, 2420 Trysil.