Chai time


Chai time

Trysil kommune arrangerte fredag 27. oktober Chai-time i samarbeid med den norske kirken og flyktningetjenesten. I fire stuer fra ulike verdensdeler kunne du få smaksprøver og innblikk i ulike kulturer. Våre elever var der som gjester og som vertskap.

Chai time